Kontakt

Název firmy: Michal Škrov - Textilní výroba,

IČO 42378877,

DIČ CZ6702220998

Pobočka :A1-Karavany-půjčovna obytných vozů

Husova 511

373 82 Včelná

Nejme povinni evidovat tržbu EET.Telefon: +420 602 493 067
 

E-Mail: M.Skrov@skrov.cz

 


 

Fakturační údaje:
A1-Karavany

Michal Škrov

Husova 511

373 82 Včelná

IČO:42378877
IČ DPH:CZ6702220998
 

 

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení *:
Telefon:
E-mail *:
Další poznámky:
Chcete-li prokázat, že jste člověk, prosím vyřešte  - *
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016,o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a tímto dávám

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU

správci osobních údajů,kterým je firma Michal Škrov,se sídlem Husova 159,37382 Včelná,

IČO 42378777 ,ŽL ze dne 27.5.1996 ev.č.330101-23546-00,Ž-330101/96/2571

aby zpracovával mé následující údaje

- Jméno a příjmení

- adresa

- e-mail

- telefonní číslo

- firma

- IČO

- DIČ

Informace o používání služeb

které jsou nutné k následujícím účelům,které může realizovat správce nebo jím pověřené osoby:

zařazení osobních údajů do klienské databáze určené k dalšímu prodeji

Souhlas je udělen na dobu určitou.Osobní údaje budou správcem nebo jim pověřenýmmi osobami zpracovávany po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů provádí spravce.

Souhlas s výše uvedeným zpracováním je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.Souhlas je možné odvolat:

pomocí e-mailu m.skrov@skrov.cz

Potrzuji,že jsem se seznámil/la se Zásadami o ochraně osobních údajů/informační listinou o zpracování osobních údajů.

Potvrzuji,že údaje,které jsem poskytl/la,jsou úplné a pravdivé.

Potvrzuji,že jsem si vědom/a,že mám následující práva:

- kdykoliv souhlas odvolat

- požadovat po správci informaci,jké mé osobní údaje jsou předmětem zpracování

- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u správce přístup k mým osobním údajům zpracovávaným správcem

- požadovat výmaz mých osobních údajů zpracovávaných správcem

- obrátit se na správce nebo ˇUřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Ve Včelné 27.5.2018     

Souhlas se zpracováním osobních údajů *:Souhlasím
Chcete-li prokázat, že jste člověk, prosím vyřešte  - *